Feedback och internkommunikation

  • 17 Rålambsvägen Stockholm, Stockholms län, 112 59 Sweden

YCHL har glädjen att välkomna Ledarna, Sveriges största chefsorganisation till nätverksträffen den 23:e. Atelier23 intas av ledarskapsproffset AnnCharlotte Bretan som delar med sig av tekniker och feedbackstruktur för att säkerställa värdefulla återkopplingar.

Hur når du fram till din kollega/anställd som du vill ge återkoppling? Konstruktiv feedback, vad är det egentligen och hur är den uppbyggd? Hur bemöter du en osamarbetsvillig anställd? Eller hanterar du motstånd, tystnad, gråt, sarkasm som kan uppstå under samtal?

Under morgonens två timmar kommer vanliga fallgropar, tips och tricks samt roliga, praktiska övningar gås igenom. Du har inte bara knutit värdefulla nya kontakter med andra unga ledare inom besöksnäringen utan även kunnat fylla på din kunskapsbank!

Lämna morgonen med större trygghet att ge feedback framöver.

Är du ung ledare i besöksnäringen mellan 23-29 år, anmäl dig nu!
Som vanligt är det gratis och anmälan görs nedan.

High Five och VI SES!